Nowy wniosek

Proszę podać aktualny adres e-mail, na ten adres zostanie wysłany uzupełniony wniosek do podpisania przez wnioskodawcę lub reprezentantów.Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych klientów Faltex Leasing Sp. z o.o. dostępnej online tutaj.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Falex Leasing Sp. z o.o. do celów rozpatrzenia wniosku o leasing/pożyczkę.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesłanie drogą elektroniczną przez Faltex Leasing Sp. z o.o. informacji zwrotnej m.in. o rozpatrzeniu wypełnionego przeze mnie wniosku i przesłaniu oferty na podany w formularzu adres e-mail.


Wyjaśnienia

Leasing operacyjny – niewątpliwą zaletą tej formy finansowania z punktu widzenia przedsiębiorców jest fakt że traktowana jest ona jako usługa. W związku z tym każda rata leasingu powiększana jest o 23% podatku VAT, który podlega odliczeniu. W leasingu operacyjnym ze względów podatkowych okres trwania umowy jest zazwyczaj krótszy, niż okres amortyzacji leasingowanego przedmiotu, ale nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego. W tej formie finansowania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący, w przeciwieństwie do leasingu finansowego. Z kolei opłata wstępna, raty miesięczne, wykup i wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu korzystającego. W leasingu operacyjnym korzystający może używać środka trwałego tylko przez okres leasingu, bądź wykupić go po zakończeniu umowy za określoną wartość wykupu. Wartość wykupu zależy od okresu leasingu i stawki amortyzacji przedmiotu leasingu – w odróżnieniu od leasingu finansowego, gdzie przedmiot staje się własnością korzystającego po opłaceniu ostatniego czynszu leasingowego.

Leasing finansowy - z punku widzenia podatkowego leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. Tutaj korzystający musi zapłacić cały VAT z góry (razem z VATem od odsetek) wraz z opłatą wstępną. W leasingu finansowym nie ma ograniczeń w zakresie długości trwania umowy. W tej formie finansowania przedmiot jest amortyzowany przez korzystającego (klienta). Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są tylko odsetki od każdej raty leasingowej. Celem umowy leasingu finansowego jest używanie i zakup środka trwałego. Nie ma tu wartości wykupu, a więc korzystający staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty. Stawka VAT do zapłaty jest tu zgodna ze stawką VAT leasingowanego przedmiotu.

Pożyczka – klient decydujący się na tę formę finansowania, po dokonaniu zakupu staje się jedynym właścicielem danego środka trwałego – zupełnie inaczej niż jest to w przypadku leasingu, gdzie to leasingodawca przez cały okres umowy jest właścicielem przedmiotu leasingu. Struktura pożyczki pozwala na wystawianie faktury za zakupiony sprzęt bezpośrednio na pożyczkobiorcę. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pożyczkę cechują m.in. długi okres finansowania oraz zerowy lub niski wkład własny.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń 666-666-795 lub napisz e-mail [email protected].

Odpowiemy na każde Twoje pytanie.